Privacy

Privacyverklaring Sprookjessalon
1 juli 2020

Privacy beleid
Wij waarderen het dat u vertrouwen in ons stelt. We zien het daarom ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.


In deze verklaring informeren wij u over welke gegevens wij verwerken en hoe wij dat doen. De gegevens die wij verwerken zijn nodig voor ( het verbeteren van ) onze dienstverlening.
De gegevens waarover wij beschikken voor onze dienstverlening zullen wij nooit aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van de webwinkel(s) Sprookjessalon. Wel wijzen wij u er op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy-beleid te accepteren.

Doeleinden
Wij gebruiken of verzamelen geen informatie voor andere doeleinden dan die zijn beschreven in deze privacyverklaring, tenzij daar vooraf toestemming voor is verkregen.

De gegevensverwerking
Voor de uitvoering van de diensten die we aanbieden via onze website worden uw persoonsgegevens gevraagd. Die gegevens zijn nodig om de dienst te kunnen uitvoeren.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.
Wij zullen de gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.


Communicatie
Als u ons mailt of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat wij die bewaren. Afhankelijk van de situatie en aard van de berichten kunnen we naar uw persoonlijke gegevens vragen die van belang kunnen zijn voor de betreffende situatie. Hierdoor kunnen wij uw vragen/verzoeken en/of andere berichten juist beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen de gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.


Cookies
Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. ( ‘Cookies’ zijn kleine bestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan de website. )
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.


Google Analytics
Bij bezoek aan onze website worden cookies geplaatst door de Amerikaanse onderneming Google als onderdeel van de ‘Analytics’ dienst. Deze dienst wordt door Sprookjessalon gebruikt om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken. Google stelt daarover rapportages samen.
Op grond van wet- en regelgeving is Google mogelijk verplicht inzage te geven in deze gegevens.
Google heeft van ons geen toestemming om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google dienst(en).


Derden
Persoonsgegevens die u ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening aan ons heeft verstrekt worden alleen gedeeld met webapplicaties die wij gebruiken voor onze webwinkel waaronder webwinkel-beoordelingssystemen en vervoersondernemingen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verspreid worden. Verder kan in een enkel geval de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van- en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegeven staan

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld op uw browser.


Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens te ‘s-Gravenhage.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacy beleid kun u contact met ons opnemen.

Sprookjessalon
Diamantlaan 308
2332GT Leiden
info@sprookjessalon.nl